Appie Tomorrow

Vanaf deze week te koop: het boek Appie Tomorrow – Alle ingrediënten voor een beter leven in 2025. Met dit boek presenteert Albert Heijn hoe op weg naar 2025 de (supermarkt)wereld ingrijpend gaat veranderen. Een zestal thema’s worden belicht in Appie Tomorrow: van een duurzame samenleving tot voeding en winkelen in de toekomst. Naast de directie van Albert Heijn, geven vooral buitenstaanders zoals trendwatchers, leveranciers, ondernemers, start-ups en professoren hun visie op trends en ontwikkelingen in de foodretail. Ook onze managing director Markus Konings heeft een bijdrage geleverd aan dit in co-creatie gemaakte boek in de vorm van een inspirerende interview.

Rupert Parker Brady (Retaildenkers), met wie Markus Konings diverse artikelen heeft geschreven, is auteur van Appie Tomorrow. Over zijn boek zegt Parker Brady: ‘Boeken van futuristen en experts zijn er genoeg. Een boek van een nationaal icoon dat z’n nek uitsteekt om de toekomst in grote lijnen te schetsen, is een zeldzaamheid. Het is uniek dat een groot Nederlands concern met een bewezen reputatie de toekomst verkent samen met de buitenwereld. Niet vanuit zwakte, maar vanuit kracht. Wat het zo boeiend maakt is dat Albert Heijn bij elk thema nadrukkelijk de lezer betrekt door een aantal vragen ter tafel te brengen met de expliciete verwachting dat het boek ook het vertrekpunt is voor een open dialoog; digitaal en ook in de supermarkten van Albert Heijn.’

Foto’s: Rianne Petter en Justina Nekrašaitė / De Monsterkamer