Futureland

De opdracht – Visie ontwikkeling, ontwerp & realisatie

In de haven van Rotterdam wordt Maasvlakte 2 gefaseerd aangelegd. De uitbreiding van 2.000 hectare zorgt ervoor dat de Rotterdamse haven ook in de toekomst de belangrijkste haven van Europa blijft. Maasvlakte 2 zorgt ook voor een verbeterd leefklimaat in de regio. Om de verschillende voor- en tegenstanders te informeren en inspireren over de ontwikkeling van de tweede Maasvlakte is het bezoekerscentrum Futureland gebouwd. In opdracht van Havenbedrijf Rotterdam hebben wij dit bezoekerscentrum ontworpen en gerealiseerd.

De aanpak – Interactieve informatievoorziening

In samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam hebben wij het gehele pand ontworpen (zowel ruimtelijk als grafisch). De signing van de buitenkant van het pand is ook van onze hand. In het centrum zijn de vele aspecten van de bouw van een nieuwe haven in zee gevisualiseerd.

Voor het centrum hebben wij verschillende tools ontwikkeld. Deze tools helpen om de bezoeker op een interactieve wijze te informeren. Zo bedachten wij een interactieve kaart, een watertheater en een virtuele tentoonstelling in een wereldbol. Daarnaast ontwierpen wij ook diverse grafische elementen. Zo is er een wand met foto’s en beelden van Maasvlakte 2. Deze foto wand wordt aangevuld met beelden van de werkzaamheden bij Maasvlakte 2. De bezoeker ervaart zelf hoe het is als golven, zand en wind de boventoon voeren. Dichterbij een nieuw stuk Nederland en een haven in aanbouw kun je niet komen.

Het resultaat – elk jaar 110.000 bezoekers!

Futureland is in mei 2009 door Koningin Beatrix geopend. Veel geïnteresseerde scholen, bedrijven en toeristen bezoeken Futureland. Al binnen 6 maanden na opening heeft Futureland zijn 50.000ste bezoeker ontvangen. Met 110.000 bezoekers per jaar is Futureland duidelijk een populaire trekker.