Informatiecentrum ‘Groningen vernieuwt’

De opdracht – Visie ontwikkeling, ontwerp & realisatie
Met het uitgangspunt ‘Groningen vernieuwt’ ontwikkelden wij in samenwerking met de gemeente Groningen een Informatiecentrum. Het is gesitueerd op de Grote Markt in Groningen. De gemeente Groningen wil een informatieve, interactieve en inspirerende omgeving voor bezoekers faciliteren. Zowel inwoners als toeristen kunnen informatie krijgen over de bouw van het Groninger Forum, de nieuwe Oostwand en de aanleg van de Regio Tram. De bezoekers moeten de ontwikkeling kunnen horen, zien, voelen en beleven.

De aanpak – ‘Groningen vernieuwt’ een plek geven
Het Informatiecentrum is het visitekaartje van Groningen. Het is een ontmoetingsplaats waar de bezoekers geënthousiasmeerd en verleid worden over de veranderingen in de stad. De nadruk ligt op de beleving van het toekomstige beeld van Groningen. Omwonenden lopen er binnen om te praten over de lasten en de lusten van de bouwwerkzaamheden en om te discussiëren over de projecten. Om dit te kunnen bewerkstelligen hebben wij in het ontwerp een verbinding gemaakt tussen het verleden en de toekomst van de stad.

Elk project heeft een eigen kleurcodering gekregen. Op deze manier wordt bij elk onderdeel duidelijk over welke project de klant informatie krijgt. De verschillende onderdelen zijn: de tijdlijn, het actualiteitenbord, het themameubel en de maquettes. Hiernaast worden er filmpjes en interactieve middelen ingezet.

Het resultaat – Een ontmoetingsplek voor omwonenden
Zowel voor- als tegenstanders van de projecten in Groningen vinden in het centrum voldoende informatie om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling in de stad. Bezoekers zijn enthousiast over de combinatie van de informatie, de (interactieve) beelden en de directe link met de bouw van de Oostwand en het Forum.