Umenz

De opdracht – Ontwerp van communicatie-uitingen
Umenz Zorgplatform is een totaaloplossing voor informatie en communicatie in de eerstelijns zorg. Umenz helpt zorgconsumenten om, naar eigen vermogen, de regie over hun zorg en gezondheid te voeren. Het belangrijkste streven is een verbetering van de communicatie tussen zorgverleners (met name huisartsen en apothekers) en patiënten. Communicatie op een manier die aansluit bij onze tijd: online, audiovisueel, gericht.

In nauw overleg met Umenz hebben wij de website, de patiëntbegeleiding modules en andere communicatie-uitingen ontworpen.

De aanpak – Passend bij de doelgroepen
Samen met opdrachtgever Umenz, diverse zorgverleners en de betrokken technische partijen hebben wij zowel het Programma van Eisen als het functioneel ontwerp opgesteld voor het gehele Umenz platform. Op basis hiervan hebben wij een passend ontwerp gemaakt voor de communicatie-uitingen. Deze omvatten de apotheek website, patiëntbegeleiding modules en overige communicatiemiddelen, zoals online magazines en ‘folders 2.0’. Daarnaast hebben wij in samenwerking met Eric Blom (regisseur) de look & feel van de audiovisuele media bepaald.

Wij zijn continu in overleg met zorgverleners en patiënten om ervoor te zorgen dat onze ontwerpen en de manier van communiceren aansluit bij hun behoeften.

Het resultaat – Een prijswinnend zorgportal!
Van website of touchscreen in de apotheek of gezondheidscentrum, tot e-health applicaties voor patient-zelfmanagement-begeleiding: inmiddels worden 80.000 Nederlanders begeleid met het Umenz zorgplatform.

Umenz heeft reeds diverse successen geboekt met het in 2014 gelanceerde Zorgplatform. Sandenburg heeft samen met Umenz de prestigieuze KNMP Zorginnovatieprijs 2015 gewonnen. Op 9 maart 2017 is ook de Nationale Zorginnovatieprijs 2017 uitgereikt aan Umenz!