Verkade Experience

De opdracht – Visie ontwikkeling, ontwerp & realisatie

In opdracht van Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Verkade hebben wij gezorgd voor de Verkade Experience. De Verkade Experience huisvest in de Verkade Collectie, die gerekend mag worden tot de meest complete bedrijfscollectie van Nederland. De Verkade Experience maakt het mogelijk om de collectie tentoon te stellen aan een breed publiek.

Wij hebben de Stichting en het Zaans Museum geadviseerd en ondersteund bij het ontwikkelen van het Fabrieks-Museumconcept. Wij hebben de Verkade Experience tot een museale attractie gemaakt. Onze inzet hebben geresulteerd in een storyline, visualisatie en storybook voor het Verkade Paviljoen

De aanpak – Multi-inzetbaar storybook

We startten met een uitgebreide analyse van de reeds bestaande projectplannen, ontwerpen en ideeën aangaande het museumconcept. Op basis van de uitgebreide analyse zijn het referentiekader en de uitgangspunten bepaald voor de verdere ontwikkeling. Het Verkade Paviljoen is een echte brand experience plek geworden. Bezoekers kunnen hier namelijk het merk Verkade beleven. Tijdens brainstormsessies zijn wij dieper ingegaan op denklijnen, thema’s en raakpunten voor verschillende bezoekers.

De resultaten van de brainstormsessie vertaalden wij naar gedetailleerde ruimtelijke opstellingen. Hierin hebben natuurlijk de chocolade- en koekjesmachines een centrale positie gekregen. Ook visualiseerden en beschreven wij in het storybook de gehele storyline van het Verkade Paviljoen. Nu wordt het storybook ook gebruikt als Sponsor boek.

Resultaat – Succesvol!

Het Sponsorboek geeft subsidiegevers en sponsoren goed inzicht in de aantrekkelijke museale attractie. Bovendien heeft het hen overtuigd van het Verkade Paviljoen. Dit heeft significant bijgedragen op financieel gebied en de totstandkoming van het Verkade Paviljoen. In 2016 heeft het Zaans Museum een recordaantal van 110.000 bezoekers verwelkomd.