Willemsoord

De opdracht – Visie ontwikkeling
In samenwerking met Zeestad bepalen wij de invulling voor het unieke monumentale gebied Willemsoord. Willemsoord is een deel van Den Helder dat zich op de kaart zet als cultuurhistorisch stadsdeel. Om te zorgen dat de invulling van dit cultureel erfgoed één geheel uitstraalt, hebben wij een overkoepelend concept ontwikkeld. Dit concept omvat onder andere horeca, uitgaan, cultuur, leisure en nautische ambachten. Het doel is om van Willemsoord is een aantrekkelijk verblijfsgebied te maken voor een brede doelgroep. Eveneens verbinden wij op deze manier Den Helder (en de binnenstad) weer met de zee.

De aanpak – Onderzoek & analyse
Wij hebben de verwachtingen en wensen van alle stakeholders inzichtelijk gemaakt door middel van interviews. De uitkomsten hebben wij meegenomen in de ontwikkeling van de visie voor de mogelijke invulling van het verblijfsgebied. Tijdens een werksessie hebben wij aan de hand van referentiemateriaal en vlekkenplannen de visie verder uitgedacht en visueel en concreet gemaakt. Aan de hand van een duidelijke strategie en fasering zijn wij in samenwerking met Zeestad het concept aan het vertalen naar concrete stappen en ingrepen.

Het resultaat – Een levendig stadsdeel
De oude scheeps- en onderhoudswerf voor de Koninklijke Marine is getransformeerd tot een levendig stadsdeel. Willemsoord huisvest een verscheidenheid aan ondernemers en instellingen. Samen met Zeestad bewaken wij deze verscheidenheid en faciliteren een sterke samenwerking tussen de verschillende ondernemers.