Creation Model
Van idee tot opening

Sandenburg concept creation heeft het Creation Model ontwikkeld. Bij het ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van concepten voor retail, foodservice, public spaces en health care werken wij met dit model. Dit model geeft het gehele proces van idee tot opening in duidelijke fases weer. Concepten die op basis van het Creation Model tot stand zijn gekomen, voldoen aan alle randvoorwaarden om uit te groeien tot een succesvol concept.

Offerte
aanvragen?

Wij geven op basis van uw wens weer welke fases voor u van toepassing zijn. Per fase maken wij onze mogelijke inbreng inzichtelijk.

Mail Sandenburg

Fase 1 – Creation Model

Strategie & Visieontwikkeling

 • Vaststellen wensen en criteria
 • Bepalen doelstellingen
 • Inventarisatie en analyse
 • Visie en kernwaarden
 • Conceptstrategie
 • Briefing

Fase 1

Deze fase vormt de basis voor het ontwikkelen van het concept. In deze fase definiëren wij samen met u de invulling van het concept en worden de kaders bepaald voor het ontwerp en de realisatie.

Fase 2 – Creation Model

Ideevorming & Tastbaar maken

 • Ideevorming
 • Tastbaar maken
 • Beoordelen en toetsen op ideeën
 • Opstellen uitganspunten en opstellen Programma van Eisen
 • Creatieve briefing

Fase 2

De fase Ideevorming & Tastbaar maken vormt de brug tussen strategie en de creatieve en ruimtelijke invulling daarvan. Het strategische ‘waarom en wat’ vertalen wij naar een concreet en tastbaar ‘hoe’. Tijdens een werksessie behandelen wij verschillende ideeën.

 

 

Fase 3 – Creation Model

Ontwerp & Beeldvorming

 • Ontwikkelen schetsideeën
 • Toetsen
 • Creatief Voorstel (VO)
 • Verwerken feedback
 • Definitief Ontwerp (DO)

Fase 3

In de ontwerpfase vertalen onze ontwerpers de visie van het concept naar fysieke omgevingen. Wij ontwikkelen een ontwerp dat de verbeelding prikkelt, gebruikers nieuwe impulsen geeft en waardevolle herinneringen brengt.

 

 

Fase 4 – Creation Model

Bouw &
Productie

 • Productiegereed maken ontwerp
 • Aanbesteding bij leveranciers
 • Ontwikkelen mock up
 • Beoordelen resultaat
 • Start en begeleiden productie
 • Begeleiden oplevering

Fase 4

Tijdens de realisatiefase komt het concept stap voor stap tot leven. De realisatie van concepten zowel klein- als grootschalig vereist de begeleiding van specialisten. Wij hebben jarenlange ervaring met het realiseren van complexe, omvangrijke concepten in retail, foodservice en public spaces.

Fase 5 – Creation Model

Borging & Implementatie

 • Bepalen en omschrijven richtlijnen
 • Instructies in woord en beeld
 • Bepalen medium
 • Vastleggen in manual
 • Implementeren in praktijk

Fase 5

Om het succes van het concept te garanderen, is het borgen van een concept van groot belang. Consistentie, herkenbaarheid en eenduidigheid zijn de kernwoorden voor optimale merkbeleving en een consistent merkbeleid.